#giornatamondialedellapoesia
 

Piu si chiamava un numucastu ri tanta dignità tanto luttò pi la nostra terra Siciliana unnice’ puvirtà

A lu caru amicu persu la genti tantu lu cunusceva e lu voleva beni picchi Piu si chiamava un numucastu ri tanta dignità tanto luttò pi la nostra terra Siciliana unnice’ puvirtà odio e interessi ri ogni geniri ambiziusi Circò tantu pi fari aviri alli nostri frati cuntadini un  pezzu ri terra ca tantu sururi e lacrimi anno sempri ittatu nellu turrenu pi ricavari i frutti pe supravvivenza ri...
di 21 Marzo 2018 0